รุ่น วันอบรม ประกาศผลวันที่
1 7 - 8 ตุลาคม 2564 คลิก
2 28 - 29 ตุลาคม 2564 คลิก
3 9 - 10 พฤศจิกายน 2564 คลิก
4 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 คลิก
5 21 - 22 ธันวาคม 2564 วันพุธที่ 15 ธ.ค. 64